Cisztercita templom és rendház - Székesfehérvár

látnivalók Székesfehérváron

Cisztercita templom és rendház - Székesfehérvár

A Nepomuki Szent János - templomot a jezsuiták építteték 1745-1751 között. A rend feloszlatása után a pálosok, majd a belváros német polgárai használták. Ettől kezdve a cisztercitáké lett.

align=right Provinziális barokk templom. Szép barokk kőkeretes kapuja van, a kapu barokkosan hajló ívének zárókövében MDCCLI évszám (1751). A kapuszárnyak és a felettük lévő vasrács -a jezsuiták címerével-, gyönyörű kovácsoltvas munka. A cisztercita rendházban van a Szent István Király Múzeum Fő utcai épülete.

A cisztercita templom sekrestyéje, tölgyfából faragott, rokokó stílusú építmény. A bútorzat a négyszögű barokk boltozatú helyiség falai mentén helyezkedik el. A kétrészes szekrények alul rokokó pillérekkel tagolt alacsonyabb tárolókból, fent domborműves jelenetekkel díszített ajtajó kehelytartó szekrénykékből állanak. Fülkében a faragott rokokó baldachin alatt a középszekrény két térdeplő angyal között oltárszerűen van kialakítva. Ajtajának domborműve Krisztus siratását ábrázolja.

align=left A tabernaculumos középrész balra az első ajtón Mária mennybemenetelét, jobbra Nepomuki Szent János megdicsőülését láthatjuk. A szekrénysor bal oldali szárnyán az Őrangyal és Szent Imre alakját megelevenítő táblák között a felfeszített Krisztus látható. A szekrénysor jobb szárnyán pedig Szent Alajos és Loyolai Szent Ignác mellett Xavéri Szent Ferenc tetemének megtalálását ábrázolja. Különálló, impozáns bútor a két hasonlóan gazdag faragású rokokó térdeplő.
Település ismertető
  • Székesfehérvár

    Székesfehérvár Fejér megye megye székhelye, egyben megyei jogú város, az ország kilencedik legnépesebb városa...

Szállások Székesfehérváronés környékén