Fejér Megyei Levéltár - Székesfehérvár

látnivalók Székesfehérváron

Fejér Megyei Levéltár - Székesfehérvár

A Fejér Megyei Levéltár 1975-től a Szent István tér 2. számú épületben működik. 1979-ben vette birtokba a szomszédos, Szent István tér 3. szám alatti épületet. 1992-ben megalakult Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára.

align=left Fejér vármegye a török hódoltság évei után 1692-ben szerveződött újjá. A megyei levéltár első rendezője az 1877-ben főlevéltárnokká kinevezett Modrovich Ignác volt. Levéltárának alapítására 1787-ben került sor. A levéltáros munkájához szükséges kézikönyvek már akkor rendelkezésre álltak. Az állomány 1939 után bővült nagyobb mértékben. Akadémiai kiadványok beszerzéséről tudunk, emellett a Püspöki Könyvtárból vásárolt köteteket a levéltár, majd a gyomai Kner Nyomda ajándék könyvekkel is támogatta.

align=right A II. világháború alatt a könyvtár is jelentős károkat szenvedett. A megyei tisztviselők továbbra is használhatták a könyvtárat, onnan kölcsönözhettek. Emiatt vetődött fel 1949-ben az a gondolat, hogy szépirodalmi műveket is vásároljanak. 1951-ben a volt Ciszter Rend könyvtárának jelentős része, ezenkívül egykori családi és uradalmi könyvtártöredékek a levéltári anyaggal együtt a levéltárba kerültek. 1956-ban megszervezték a levéltári könyvtári hálózatot is. A levéltári könyvtárak zártforgalmú kézikönyvtárak, kutatási engedéllyel rendelkező kutatók használhatják.

align=left A XX. század elején a levéltár még a megyeháza földszinti, boltozatos helyiségeiben, a bejárati kaputól balra volt található. A tulajdonképpeni levéltár két tágas teremből és két hivatali helyiségből állt. Az utóbbiak a főlevéltárnok és a segédlevéltáros szobái. A tágas termekben az 1692-től fennmaradt megyei közigazgatási és igazságszolgáltatási iratokat őrizték, az újabb kori aktákat a segédlevéltáros szobájában helyezték el.
Település ismertető
  • Székesfehérvár

    Székesfehérvár Fejér megye megye székhelye, egyben megyei jogú város, az ország kilencedik legnépesebb városa...

Szállások Székesfehérváronés környékén