Vármegyeház - Székesfehérvár

látnivalók Székesfehérváron

Vármegyeház - Székesfehérvár

Fejér vármegye történetében mindössze két épületet ismerünk, amelyek évszázadokon át szolgálták a megyei közigazgatást. Az egyik Csók István (mai nevén: Megyeház) utca 17. szám alatti, XV. századi építészeti elemeket is magába foglaló épülettömb, amelyet nemcsak a városban, hanem megyeszerte is "régi vármegyeházá"-nak mondanak és ismernek. A másik belvárosban, az egykori várfalak övezte területen belül, a városrész déli szegletében, a karmelita rend volt kertje képezte az egyetlen építésre alkalmas, megfelelő és méltó térséget az „új vármegyei székháznak”.

align=left Az új Megyeháza klasszicista tömbje 1807-1812 között épült. Terveit a kor egyik legnevesebb építésze, Pollack Mihály készítette. A vármegyeháza részlegesen alápincézett részében alakították ki a börtönhelyiségeket. A földszinten, a főbejárattól balra kapott helyet a levéltár, az alispáni és a főispáni hivatal.

Az első emeleten volt található az egyszintes közgyűlési terem (Berendezési tárgyai közül a két díszes „Vogel” (Madár) kályha, még napjainkban is terem ékessége). A második emeleten, a közgyűlési terem fölött a főügyészi, attól balra a főjegyzői hivatal, jobbra pedig a főszolgabírák hivatali helyiségei kaptak helyet.

align=right A közgyűlési terem - méretei miatt - nem tudta befogadni a nemesi közgyűlésre érkezőket. A középrizalit és a közgyűlési terem átépítéséről 1837-ben döntött a közgyűlés. A határozatot követően a Zitterbarth Mátyás építész által elkészített tervek alapján a munkák megkezdődtek.

A megyeháza és melléképület U alakú beépítésű. A déli irányból szinte egyenlő szárú háromszög módjára kiszélesedő tér, hat korinthoszi falpillérrel tagolt timpanonos épület a hazai klasszicista építészet egyik kiemelkedő példája. A megyeháza már a XIX. század első felében a tér névadója lett, a két világháború között Ferenc József térnek, majd 1945 után István térnek, a rendszerváltoztatástól pedig Szent István térnek nevezik a belváros déli városrészét.
Település ismertető
  • Székesfehérvár

    Székesfehérvár Fejér megye megye székhelye, egyben megyei jogú város, az ország kilencedik legnépesebb városa...

Szállások Székesfehérváronés környékén